Προσωπικά Δεδομένα

Το marinall.gr τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του, για την ορθή διεκπεραίωση των παραγγελιών,για επικοινωνία με τον πελάτη καθώς και  για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Τα στοιχεία των χρηστών μας, ουδέποτε γνωστοποιούνται, με εξαίρεση την ανάγκη για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας (μεταφορικές κ.α.) 

Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

Το marinall.gr χρησιμοποιεί Cookies για την ορθή λειτουργία του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του.

Τα Cookies αυτά διαχωρίζονται σε:

Πιστωτικές κάρτες

Η εξυπηρέτηση των πιστωτικών καρτών γίνετε μέσα από το σύστημα Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς, στο marinall.gr δεν γνωστοποιούνται τα στοιχεία της κάρτας σας σε κανένα στάδιο της διαδικασίας πληρωμής